Instytut Nauk o Zdrowiu

 

ZADANIE 1

NAZWA ZADANIA:

Prospektywne badanie obserwacyjne wpływu wydolności organizmu i składu masy ciała na jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych w warunkach symulowanych.

KIEROWNIK ZADANIA:

dr hab. Paweł Więch, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

 • mgr Marek Muster
 • mgr Filip Wołoszyn
 • dr Dariusz Bazaliński
 • dr Izabela Sałacińska
 • dr Grzegorz Kucaba
 • mgr Łukasz Godek

 

 

ZADANIE 2

NAZWA ZADANIA:

Określenie minimalnej klinicznie istotnej różnicy dla parametrów kinematycznych stawów kończyn dolnych osób z uszkodzeniem mózgowia – badania o zasięgu międzynarodowym.

KIEROWNIK ZADANIA:

 • dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

 • dr hab. Mariusz Drużbicki Prof. UR
 • dr hab. Lidia Perenc Prof. UR
 • dr Andżelina Wolan - Nieroda

 

 

ZADANIE 3

NAZWA ZADANIA:

Redukcja funkcji chodu i funkcji kończyny górnej u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu z wykorzystaniem metod biofeedback – ocena skuteczności i opracowanie programów rehabilitacji rekomendowanych do zastosowań klinicznych w skali regionalnej i krajowej.

 KIEROWNIK ZADANIA:     

 • dr hab. Mariusz Drużbicki, prof. UR

OSOBY UCZESTNICZĄCE W REALIZACJI ZADANIA:

 • dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR
 • dr hab. Lidia Perenc, prof. UR
 • dr Grzegorz Przysada
 • dr Justyna Podgórska-Bednarz
 • dr Andżelina Wolan-Nieroda