Instytut Nauk o Zdrowiu

 

ZADANIE 1

NAZWA ZADANIA:

Ocena spoczynkowej przemiany materii i składu masy ciała u dzieci i młodzieży ze szkół sportowych.

KIEROWNIK ZADANIA:

dr Edyta Łuszczki

ZESPÓŁ:

 • dr hab. Katarzyna Dereń, prof. UR
 • dr Anna Bartosiewicz

 

ZADANIE 2

NAZWA ZADANIA:

Walidacja nowych narzędzi do oceny chodu osób z uszkodzeniem mózgowia.

KIEROWNIK ZADANIA:

 • dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR

ZESPÓŁ:

 • dr hab. Mariusz Drużbicki Prof. UR
 • dr hab. Lidia Perenc Prof. UR
 • dr Justyna Podgórska-Bednarz
 • dr Andżelina Wolan - Nieroda

 

 

ZADANIE 3

NAZWA ZADANIA:

Ocena funkcjonalna i rehabilitacja osób z niedowładem połowicznym po udarze mózgu.

KIEROWNIK ZADANIA:     

 • dr hab. Mariusz Drużbicki, prof. UR

ZESPÓŁ:

 • dr hab. Agnieszka Guzik, prof. UR
 • dr hab. Lidia Perenc, prof. UR
 • dr Justyna Podgórska-Bednarz
 • dr Andżelina Wolan-Nieroda
 • dr Grzegorz Przysada
 • dr Maciej Kochman
 • mgr Wojciech Kasperek

 

ZADANIE 4

NAZWA ZADANIA:

Ocena częstości występowania oraz czynników determinujących zespół słabości w populacji osób starszych na terenie Podkarpacia - opracowanie modelu prognostyczno - screeningowego.

KIEROWNIK ZADANIA:     

 • dr hab. Agnieszka Ćwirlej-Sozańska, prof. UR

ZESPÓŁ:

 • dr Bernard Sozański
 • dr Agnieszka Wiśniowska-Szurlej
 • dr Justyna Brożonowicz