O nas

European Journal of Clinical and Experimental Medicine (Eur J Clin Exp Med) jest recenzowanym kwartalnikiem o otwartym dostępie, wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Eur J Clin Exp Med ukazuje się w wersji angielskiej. Redakcja przyjmuje artykuły wyłącznie w języku angielskim.

 

REDAKTOR NACZELNY

Dr hab. Justyna Wyszyńska, prof. UR (Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski)

 

GŁÓWNY REDAKTOR TEMATYCZNY

Prof. dr hab. Artur Mazur (Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski)

 

SEKRETARZ REDAKCJI

Dr Sabina Galiniak (Instytut Nauk Medycznych, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski)

Link do strony internetowej czasopisma: https://www.ejcem.ur.edu.pl/

Instrukcje dla Autorów: https://www.ejcem.ur.edu.pl/instructions-authors

Regulamin czasopisma