INoZ- Zadania badawcze

WNIOSKI PODSTAWOWE

Kierownik Projektu:  dr hab. Justyna Wyszyńska, prof. UR            

Zadanie badawcze: Wpływ rehabilitacji pulmonologicznej na objętość i pojemność życiową płuc u pacjentów z historią COVID-19.


Kierownik Projektu:  dr n. o zdr. Justyna Leszczak                            

Zadanie badawcze: Wykorzystanie nowoczesnej technologii do oceny funkcji ręki u pacjentów po udarze mózgu w okresie późnym.


Kierownik Projektu:  dr n. o zdr. Anna Bartosiewicz        

Zadanie badawcze: Ocena czynników ryzyka występowania chorób niezakaźnych wśród pielęgniarek regionu Podkarpackiego.


Kierownik Projektu:  dr hab. n. o zdr. Lidia Perenc, prof. UR        

Zadanie badawcze: Predyktory współwystępowania lęku i depresji u opiekunów dzieci korzystających ze świadczeń rehabilitacyjnych podczas pandemii Covid-19.


Kierownik Projektu:  prof. dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś               

Zadanie badawcze: Analiza trendów zainteresowań internautów zagadnieniami zdrowia i jego uwarunkowaniami.


Kierownik Projektu:  dr Justyna Podgórska - Bednarz                     

Zadanie badawcze: Zaburzenia neurorozwojowe oraz ich implikacje.


Kierownik Projektu:  dr hab. Paweł Więch, prof. UR        

Zadanie badawcze: Prospektywne badanie obserwacyjne wpływu wydolności organizmu i składu masy ciała na jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych w warunkach symulowanych.


Kierownik Projektu:  dr hab. Ewa Puszczałowska - Lizis, prof. UR               

Zadanie badawcze: Równowaga, postawa ciała, w tym budowa stóp oraz analiza funkcjonalności i komfortu obuwia u osób w różnym wieku.


Kierownik Projektu:  dr hab. Katarzyna Walicka-Cupryś, prof. UR              

Zadanie badawcze: Ocena ukształtowania kończyn dolnych w zależności od występowania hipermobilności konstytucjonalnej u osób w różnym wieku


Kierownik Projektu:  dr Grzegorz Sobek                               

Zadanie badawcze: Funkcje węchowe dzieci z otyłością.


Kierownik Projektu:  dr Justyna Kosydar-Bochenek                        

Zadanie badawcze: Kultura i klimat bezpieczeństwa pracy (safety climate) w systemie ratownictwa medycznego.


Kierownik Projektu:  dr n. o kult. fiz. Jolanta Zwolińska                                  

Zadanie badawcze: Czynniki determinujące skuteczność leczenia uzdrowiskowego osób z chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa.


MŁODY NAUKOWIEC

Kierownik Projektu:  dr hab. n. o zdr.  Sabina Krupa                        

Zadanie badawcze: Zaburzenia neuropoznawcze, związane z majaczeniem, w grupie pacjentów kardiochirurgicznych.


Kierownik Projektu:  dr n. med. Maciej Kochman                             

Zadanie badawcze: Ocena zależności pomiędzy deficytem propriocepcji a parametrami chodu i równowagi pacjentów we wczesnej fazie po udarze mózgu - prospektywne badanie obserwacyjne.


Kierownik Projektu:  mgr Aleksandra Żołyniak                  

Zadanie badawcze: Możliwości diagnostyczne i terapeutyczne zastosowanie fotouczulaczy w onkologii ginekologicznej.


Kierownik Projektu:  mgr Hanna Krukowska- Sitek          

Zadanie badawcze: Koordynowana opieka pielęgniarska nad pacjentem wentylowanym mechanicznie na terenie województwa podkarpackiego.


Kierownik Projektu:  mgr Małgorzata Soroń

Zadanie badawcze: Wpływ cukrzycy typu 2 i czynników z nią związanych na ryzyko występowania sarkopenii.


Kierownik Projektu:  mgr Sandra Karlik

Zadanie badawcze: Podmiotowe i przedmiotowe determinanty nawyków żywieniowych, w tym stosowania różnych diet u młodych dorosłych.


Kierownik Projektu:  mgr Agnieszka Rybka                         

Zadanie badawcze: Analiza narażenia na czynniki koncerogenne/mutagenne w środowisku pracy w województwie podkarpackim w latach 2017-2021 a profilaktyka i świadomość.


III KRYTERIUM

Kierownik Projektu:  dr Joanna Baran                    

Zadanie badawcze: Występowanie zaburzeń w postawie ciała, wysklepieniu stóp oraz równowadze u dzieci z niskim poziomem aktywności fizycznej w województwie podkarpackim.


Kierownik Projektu:  dr Aneta Weres                     

Zadanie badawcze: Częstość występowania i czynniki ryzyka nadciśnienia tętniczego krwi u młodych osób dorosłych.