INoKF- Zadania badawcze

WNIOSKI PODSTAWOWE

Kierownik Projektu:  prof. dr hab. Wojciech Cynarski     

Zadanie badawcze: Cztery wymiary sztuk walki: sportowy, rekreacyjny, turystyczny i rehabilitacyjny.


Kierownik Projektu:  prof. dr hab. Wojciech Czarny                         

Zadanie badawcze: Badania budowy somatycznej, sprawności fizycznej, parametrów biomechanicznych, biochemicznych i epigenetycznych w trakcie trwania cyklu treningowego populacji aktywnych z różnych grup sportowych- optymalizacja skuteczności treningowej.


Kierownik Projektu:  dr hab. Paweł Król prof. UR             

Zadanie badawcze: Spektroskopia  FTIR w badaniu grup sportowych w trakcie cyklu treningowego.


Kierownik Projektu:  dr inż. Bartosz Dziadek       

Zadanie badawcze: Ocena czasowo-przestrzenna chodu i biegu studentów Instytutu Nauk o Kulturze Fizycznej.


Kierownik Projektu:  dr Marta Niewczas

Zadanie badawcze: Ocena wpływu ćwiczeń siłowo-koordynacyjnych na wybrane aspekty sprawności ogólnej i specjalnej zawodników sportów walki.


Kierownik Projektu:  dr Karolina Przednowek    

Zadanie badawcze: Punkty odcięcia wydolności krążeniowo-oddechowej dla wczesnego wykrywania obecnego i przyszłego ryzyka sercowo-naczyniowego u dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat.


Kierownik Projektu:  dr Marian Rzepko

Zadanie badawcze: Badanie stabilności posturalnej zawodników trenujących sporty walki.


Kierownik Projektu:  dr Maria Zadarko - Domaradzka    

Zadanie badawcze: Badanie użyteczności różnych miar antropometrycznych w ocenie wytrzymałości krążeniowo-oddechowej dzieci i młodzieży szkolnej (badanie retrospektywne).


MŁODY NAUKOWIEC

Kierownik Projektu:  mgr Maciej Kuchciak                           

Zadanie badawcze: Wpływ treningu obciążającego kończyny górne w treningu biegowym na wybrane zdolności motoryczne.


Kierownik Projektu:  mgr Wojciech Paśko           

Zadanie badawcze: Ocena wybranych zdolności motorycznych i psychomotorycznych dzieci i młodzieży trenujących piłkę nożną.