INoZ- Zadania badawcze

 

 

Kierownik Projektu: dr hab. prof. UR Agnieszka Guzik
Zadanie badawcze: Określenie minimalnej klinicznie istotnej różnicy dla parametrów kinematycznych stawów kończyn dolnych osób z uszkodzeniem mózgowia – badania o zasięgu międzynarodowym.    


Kierownik Projektu: dr hab. Justyna Wyszyńska
Zadanie badawcze: Ocena trendu w występowaniu nadmiernej masy ciała i nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce południowo-wschodniej oraz walidacja kwestionariuszy aktywności fizycznej dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.


Kierownik Projektu: dr hab. prof. URMariusz Drużbicki

Zadanie badawcze: Reedukacja funkcji chodu i funkcji kończyny górnej u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu
z wykorzystaniem metod biofeedback – ocena skuteczności
i opracowanie programów rehabilitacji rekomendowanych do zastosowań klinicznych w skali regionalnej i krajowej.

Kierownik Projektu: dr hab. prof. URPaweł Więch

Zadanie badawcze: Prospektywne badanie obserwacyjne wpływu wydolności organizmu i składu masy ciała na jakość resuscytacji krążeniowo-oddechowej osób dorosłych w warunkach symulowanych.

 

Kierownik Projektu: dr hab. Katarzyna Dereń

Zadanie badawcze: Stopień uzależnienia od żywności według skali Yale Food AddictionScale 2.0 (YFAS 2,0) a sytuacja epidemiologiczna w Polsce.Kierownik Projektu: dr hab. Agnieszka Ćwirlej – Sozańska

Zadanie badawcze: Ocena częstości występowania oraz czynników determinujacych zespół słabości w populacji osób starszych na terenie Podkarpacia - opracowanie modelu prognostyczno-screeningowego.

Kierownik Projektu: dr Aneta Weres

Zadanie badawcze: Czynniki ryzyka pierwotnego nadciśnienia tętniczego w rożnych populacjach.

Kierownik Projektu: dr Dorota Ozga    

Zadanie badawcze: Środowisko i kompetencje nauczycieli opieki zdrowotnej oraz ocena wymagań nauczycieli  w kształceniu praktycznym.

Kierownik Projektu: dr hab. prof. URJustyna Drzał-Grabiec

Zadanie badawcze: Ocena płaszczyzny podparcia tułowia oraz symetrii jej rozkładu u wcześniaków z zaburzeniami motorycznymi pochodzenia ośrodkowego.

Kierownik Projektu: dr Andżelina Wolan - Nieroda

Zadanie badawcze: Ocena postawy ciała, równowagi z użyciem standardowych i nowoczesnych metod pomiarowych u pacjentów po urazie kręgosłupa szyjnego.


Kierownik Projektu: dr Anna Bartosiewicz

Zadanie badawcze: Analiza czynników wpływających na wypisywanie recept przez pielęgniarki w Polsce.

Kierownik Projektu: dr hab. prof. UR Ewa Puszczałowska – Lizis

Zadanie badawcze: Wpływ naddatku funkcjonalnego i wysokości obcasa różnych typów obuwia na budowę stóp, analiza komfortu obuwia oraz ocena postawy ciała i stabilności posturalnej osób
w różnym wieku.

Kierownik Projektu: dr Agnieszka Bejer

Zadanie badawcze: Adaptacja kulturowo-językowa oraz ocena własności psychometrycznych kwestionariusza służącego do oceny jakości życia osób z niestabilnością stawu ramiennego - Western Ontario Shoulder Instability (WOSI) oraz kwestionariusza do oceny stanu funkcjonalnego osób z niestabilnością stawu ramiennego -Oxford Shoulder InstabilityScore (OSIS).

Kierownik Projektu: dr hab. prof. UR
Katarzyna Walicka- Cupryś

Zadanie badawcze: Ocena ustawienia głowy i szyi u pacjentów
z ankyloglosją przed i po zabiegu podcięcia wędzidełka.

Kierownik Projektu: dr hab. prof. UREdyta Barnaś
Zadanie badawcze: Aplikacja medyczna ,,Sama badam-zapobiegam” w promowaniu samobadania piersi u kobiet w Polsce.

Kierownik Projektu: dr n. o kult. fiz. Jolanta Zwolińska
Zadanie badawcze: Czynniki determinujące skuteczność uzdrowiskowego leczenia  osób z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu.

Kierownik Projektu: dr Joanna Baran
Zadanie badawcze: Analiza rzetelności pomiarowej kwestionariusza aktywności fizycznej PPAQ oraz rola aktywności fizycznej
w łagodzeniu poziomu depresji, lęku i stresu u kobiet w ciąży.

Kierownik Projektu: dr Edyta Łuszczki
Zadanie badawcze: Porównanie nawyków żywieniowych i stylu życia dzieci w wieku 6-15 lat w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz przed jej wystąpieniem.

Kierownik Projektu: dr Justyna Leszczak
Zadanie badawcze: Nadwaga i otyłość jako czynnik ryzyka
w występowaniu chorób oraz ich wpływ na efekty leczenia
i rehabilitacji.

Kierownik Projektu: dr Ewelina Czenczek-Lewandowska

Zadanie badawcze: Aktywność fizyczna oraz inne zachowania prozdrowotne w wybranych populacjach w okresie trwającej pandemii Covid-19.