INoKF- Zadania badawcze

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Wojciech Czarny

Zadanie badawcze: Ocena zmienności składu ciała, wydolności fizycznej, parametrów biomechanicznych, analiza wybranych markerów biochemicznych i epigenetycznych indukowanych stresem oksydacyjnym w trakcie trwania cyklu treningowego populacji aktywnych z różnych grup sportowych.

______________________

Kierownik Projektu: dr hab. Emilian Zadarko, prof. UR

Zadanie badawcze: Zachowania zdrowotne i budowa ciała młodzieży szkolnej oraz akademickiej z terenu Euroregionu Karpackiego w odniesieniu do sprawności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie.

______________________

Kierownik Projektu: dr hab. inż. Krzysztof Przednowek, prof. UR

Zadanie badawcze: Reedukacja funkcji chodu i funkcji kończyny górnej u osób z niedowładem połowiczym po udarze mózgu z wykorzystaniem metod biofeedback – ocena skuteczności i opracowanie programów rehabilitacji rekomendowanych do zastosowań klinicznych w skali regionalnej i krajowej.   


______________________


Kierownik Projektu: dr Piotr Matłosz

Zadanie badawcze: Podniesienie poziomu aktywności fizycznej dzieci oraz dorosłych jako forma profilaktyki występowania otyłości oraz chorób cywilizacyjnych i ich czynników ryzyka.

______________________


Kierownik Projektu: dr hab. prof. UR Emilian Zadarko

Zadanie badawcze: Ocena tlenowych zdolności wysiłkowych pozornie zdrowych osób w wieku produkcyjnym.

______________________


Kierownik Projektu: dr hab. inż. Krzysztof Przednowek prof. UR

Zadanie badawcze: Ocena profilu motorycznego kandydatów oraz żołnierzy służb mundurowych.

______________________


Kierownik Projektu: prof. dr hab. Wojciech Cynarski


Zadanie badawcze: Cztery wymiary sztuk walki: sportowy, rekreacyjny, turystyczny i rehabilitacyjny.

______________________


Kierownik Projektu: dr Jarosław Herbert


Zadanie badawcze: Ocena aktywności fizycznej oraz czynników społeczno-ekonomicznych przedszkolaków w tygodniu i na weekendzie.

______________________Kierownik Projektu: dr Piotr Matłosz


Zadanie badawcze: Ocena sprawności i aktywności fizycznej, jakości snu oraz cech morfofunkcjonalnych w kontekście wybranych aspektów stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

______________________

Kierownik Projektu: dr Marian Rzepko


Zadanie badawcze: Badanie stabilności posturalnej zawodników trenujących sporty walki.

______________________

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Wojciech Czarny


Zadanie badawcze: Badania budowy somatycznej, sprawności fizycznej, parametrów biomechanicznych, biochemicznych i epigenetycznych w trakcie trwania cyklu treningowego populacji aktywnych z różnych grup sportowych- optymalizacja skuteczności treningowej.

______________________

Kierownik Projektu: dr hab. prof. UR Paweł Król


Zadanie badawcze: Spektroskopia  FTIR w badaniu mikro i nanoplastiku w trakcie cyklu treningowego tenisistów stosujących różnego rodzaju owijki m.in. Touch Super CompAbsorption.

______________________

Kierownik Projektu: dr inż. Bartosz Dziadek


Zadanie badawcze: Ocena wybranych zdolności psychomotorycznych zawodników różnych dyscyplin sportowych.

______________________


Kierownik Projektu: dr Marta Niewczas


Zadanie badawcze: Ocena wpływu ćwiczeń siłowo-koordynacyjnych na wybrane aspekty sprawności ogólnej i specjalnej zawodników sportów walki.

______________________


Kierownik Projektu: dr Marian Rzepko


Zadanie badawcze: Badanie stabilności posturalnej zawodników trenujących sporty walki oraz osób o zróżnicowanej sprawności motorycznej.


______________________

Kierownik Projektu: mgr Maciej Kuchciak


Zadanie badawcze: Walidacja protokołu wyznaczającego ryzyko wystąpienia urazu dla kończyny dolnej.      

______________________

 

Kierownik Projektu: mgr Wojciech Paśko


Zadanie badawcze: Wykorzystanie metod komputerowych w analizie, optymalizacji i wspomaganiu szkolenia sportowego.