O nas

Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej to oficjalne czasopismo wydawane przez Uniwersytet Rzeszowski – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej, skierowane do szerokiego grona naukowców, praktyków i studentów zainteresowanych kulturą fizyczną w aspekcie interdyscyplinarnym. Do Przeglądu przyjmowane są niepublikowane prace oryginalne i znaczące, napisane w języku angielskim, w wersji elektronicznej. W czasopiśmie publikowane są także: prace naukowe (oryginalne badania i artykuły poglądowe), raporty z badań, obserwacje, krótkie komunikaty i komentarze, recenzje książek, a także aktualności kronikarskie i redakcyjne (w języku polskim i angielskim).