O nas

„Ido Mov Culture. J Martial Arts Anthrop” jest międzynarodowym recenzowanym czasopismem. Jest to periodyk wydawany przez Komitet Badań Naukowych Stowarzyszenia Idokan Polska (Komisja Badań Naukowych, Stowarzyszenie Idokan Polska), we współpracy z innymi instytucjami, w Rzeszowie oraz pod patronatem IMACSSS i IASK.

„Ido Mov Culture. J Martial Arts Anthrop” zapewnia bezpłatny, natychmiastowy i stały dostęp online do pełnego tekstu wszystkich artykułów rozpowszechnianych na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Niekomercyjne „NoDerivs 3.0 Unported”http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/3.0/ (CC BY-NC-ND 3.0).

„Ido Mov Culture. J Martial Arts Anthrop” publikuje oryginalne artykuły naukowe dotyczące różnych aspektów kultury fizycznej, turystyki kulturowej i nauk humanistycznych (filozofia, socjologia, historia, pedagogika i psychologia), w szczególności sztuk walki. Zawiera także recenzje, polemiki i przeglądy publikacji dotyczących tematyki zawartej w periodyku

Ogólny zarys czasopisma

SOCJOLOGIA KULTURY * KULTURA PSYCHOFIZYCZNA * ANTROPOLOGIA SZTUK WALKI * SPORTY WALKI * TURYSTYKA KULTUROWA

- Badania interdyscyplinarne; podejście holistyczne i systematyczne zgodne z nowym paradygmatem nauki;

- Powiązanie wychowania fizycznego z filozofią, socjologią kultury, pedagogiką i naukami humanistycznymi;

- Praktyki fizyczne i duchowość, tradycje Wschodu i dialogi kulturowe;

- Teoria sportu (sporty walki), humanistyczna teoria sztuk walki i ogólnie nauka o sztukach walki;

- Działalność organizacji, funkcjonowanie instytucji sztuk walki i sylwetki wybitnych postaci;

- Turystyka kulturowa, w szczególności turystyka sztuk walki.

 

Kontakt

Adres do korespondencji i składania wniosków:

Ruch Ido na rzecz Kultury. Journal of Martial Arts Antropologii

Zawale ul. 27, PL - 38–100 Strzyżów, Polska

 

Redaktor naczelny

Prof. dr Sergio Raimondo, Uniwersytet Cassino, Cassiono, Włochy, sergio.raimondo@uisp.it

 

Współredaktorzy

dr hab. Uniwersytet Zdenko Reguli Masaryka, Brno, Czechy, reguli@fsps.muni.cz

Prof. dr hab. Wojciech J. Cynarski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska, ela_cyn@wp.pl

 

Redaktorzy statystyczni

Doktor. Dr Wojciech Błażejewski, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska, wblazej@univ.rzeszow.pl

Prof. UR, dr hab. Beata Szluz, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, Polska, bszluz@poczta.fm

 

Asystenci redaktorów

mgr Adrian Piorko, Stowarzyszenie Idokan Polska, adrian.piorko@idokan.pl

mgr Przemysław Pawełec, Stowarzyszenie Idokan Polska, przemyslaw.pawelec@idokan.pl