Aparatura badawcza

1.Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych

   W ramach działań rozwojowych Kolegium Nauk Medycznych UR finansowanych z projektów unijnych został zrealizowany  projekt budowy 2 budynków składających się na nowoczesne Przyrodniczo-Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych, które służy przede wszystkim prowadzeniu badań oraz eksperymentów naukowych. Inwestycja była realizowana przez 6 lat,

a kosztowała blisko 96 mln zł. Centrum ma na celu stworzenie interdyscyplinarnej bazy naukowo-badawczej, która będzie służyła zintegrowanej pracy lekarzy, diagnostów, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, pielęgniarek i położnych, elektroradiologów, biologów molekularnych, biotechnologów, fizyków oraz informatyków.

     Centrum składa się z 19 laboratoriów wraz z nowoczesnymi pracowniami naukowo-badawczymi. W zakres projektu wchodzi również wyposażenie powstałych laboratoriów oraz pracowni w niezbędną i nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Urządzenia oraz oprogramowanie zakupione w ramach przedmiotowego projektu charakteryzują się bardzo wysokim poziomem innowacyjności w poszczególnych dziedzinach, które realizują. Nowy ośrodek badawczo-naukowy wyposażony jest  w najnowszy technologicznie, sprzęt  jak np.: aparatura do proteomiki i genomiki, analizy komórek m.in. cytometrii przepływowej oraz zróżnicowanych obserwacji mikroskopowych, system cyfrowej analizy radiostereometrycznej układu kostnego RSA, tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, densytometr, zautomatyzowany system służący do oceny i nauki chodu, systemy urządzeń niezbędnych do utworzenia centrum telemedycyny i wiele innych. Dzięki niej udało się stworzyć nowoczesną infrastrukturę badawczo-rozwojową w zakresie pozwalającym prowadzić badania naukowe w zakresie medycyny, nauk o zdrowiu, biologii molekularnej, biotechnologii medycznej.

     Centrum śmiało można zaliczyć do nielicznych tego typu obiektów w Polsce, które pozwolą na skoncentrowanie badań naukowych w naukach medycznych i przyrodniczych, szybszy rozwój kadry naukowej, a przede wszystkim wspieranie utalentowanych studentów. W rzeszowskim Centrum naukowcy z doświadczeniem zdobytym w Japonii, USA, Niemczech, Francji realizują projekty interdyscyplinarne, których znaczenie w nauce aktualnie bardzo się podkreśla. Z innymi uczelniami, m.in. Politechniką Rzeszowską, opracowywany jest projekt elektronicznej kamizelki dla osób starszych z zaburzeniami równowagi. Kamizelka będzie koordynowała ich ruchy i zapobiegała upadkom. W Centrum, które dysponuje pomieszczeniami typu Clean Room, prowadzone są także badania na światową skalę nad imumunoterapią komórkową, czyli jedną z najnowocześniejszych metod zwalczania chorób nowotworowych. Dodatkowo w strukturze Centrum powstały Bank Tkanek i Komórek oraz Biobank, które służą długotrwałemu przechowywaniu materiału biologicznego przeznaczanego do terapii lub badań naukowych.

     Prowadzone są także badania nad telemedycyną, czyli opieką i monitorowaniem stanu pacjenta na odległość w zakresie podstawowym, a także modną obecnie telemedycyną ,,prozdrowotną’’, tj. specjalistyczną. W planach są m.in. takie projekty, jak: Inteligentna stopa, Inteligentne życie, Termometr wspomagający diagnozę grypy, Opiekun dziecka, Intensywna terapia w twojej kieszeni, Monitor upadku.

 

 

 

2. Centrum Symulacji Medycznej

 • Sala Porodowa

Sala wysokiej wierności. W głównej mierze przystosowana do przeprowadzania porodu i wykonywania pierwszych czynności przy noworodku tuż po narodzinach.

 • Sala do ćwiczeń umiejętności położniczych

Sala niskiej wierności, wyposażoną w symulatory i inne sprzęty przydatne w kształceniu przyszłych położnych.

 • Sala neonatologiczna

Sala wysokiej wierności, wyposażona w zaawansowany technologicznie sprzęt oraz symulatory, służące studentom w pełnieniu opieki medycznej nad noworodkiem.

 • Sala pediatryczna

Sala wysokiej wierności, przystosowana do przeprowadzania scenariuszy z użyciem dwóch obecnych tam zaawansowanych symulatorów dzieci.

 • Sala opieki pielęgniarskiej

Sala wysokiej wierności, przeznaczona do przeprowadzania klinicznych scenariuszy symulacyjnych zbliżonych do tych sytuacji jakie panują w szpitalu.

 • Sale egzaminu OSCE

W CSM znajdują się dwie sale egzaminu OSCE dla kierunku Pielęgniarstwo oraz kierunku Położnictwo. Każda z sal podzielona jest na trzy mniejsze pomieszczenia.

 • Pracownia z zakresu ALS

Sala przeznaczona do prowadzenia zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak i prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 • Pracownia z zakresu BLS

Sala niskiej wierności, ma służyć prowadzeniu zajęć z udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

 • Sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich

Sala daje możliwość studentom nabycia praktycznych umiejętności w opiece i pielęgnacji.

 • Sala kształtowania umiejętności technicznych

Sala została wyposażona w fantomy, trenażery o różnych stopniu zaawansowania dające możliwość nauki wykonywania różnorodnych procedur i zabiegów medycznych.

 

 

 

3. Uniwersyteckie Centrum Lekkoatletyczne:

 • Hala Lekkoatletyczna z pełnym wyposażeniem sprzętowym
 • Laboratorium Biomechaniki Ruchu Sportowca
 • Laboratorium Fizjologii i Biochemii Wysiłku Fizycznego
 • Gabinety masażu i odnowy biologicznej

 

 

INoZ Aparatura badawcza

CSM Aparatura badawcza

UCL Aparatura badawcza

INM Aparatura badawcza

INoKF Aparatura badawcza

CSM Aparatura badawcza

Projekt WCSM Aparatura badawcza

Przyrodniczo - Medyczne Centrum Badań Innowacyjnych Aparatura badawcza