Aktualności

Trzecia habilitacja w dyscyplinie nauki medyczne

Stopień nadany Uchwałą Nr 37/05/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 16 maja 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki medyczne.
 
 
Dr hab. n. med. Robert Brodowski jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Łodzi.
 
Osiągnięcie naukowe: „Hipermetylacja promotora genu CDH1 w DNA komórek jako biomarker progresji raka jamy ustnej”
 
W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: "Przydatność płatów wyspowych podskórnie uszypułowanych do rekonstrukcji ubytków po wycięciu raka skóry twarzy"
Specjalista w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej, adiunkt w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.
 
Jest autorem i współautorem 57 artykułów naukowych, współautorem 12 rozdziałów w monografiach, 24 doniesień konferencyjnych w formie wystąpień na sesjach głównych i plakatowych, w tym 6 międzynarodowych.
Sumaryczny Impact Factor dorobku naukowego wynosi IF: 41.173, punktacja MNiSW: 1348,0.
Index Hirscha – 7 oraz 299 cytowań w publikacjach naukowych.
 
Główne zainteresowania naukowe i kierunki badawcze to dermatochirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna skóry głowy; onkologia i chirurgia onkologiczna głowy i szyi; chirurgia onkologiczna i rekonstrukcyjna powiek i oczodołu; traumatologia czaszkowo - szczękowo – twarzowa; zabiegi z zakresu chirurgii szczękowo - twarzowej u chorych obciążonych wadami i schorzeniami ogólnymi.
 
W swojej pracy badawczej realizuje projekty:
"Molekularne zaburzenia w różnych typach nowotworów i chorobach o podłożu autoimmunologicznym" w Instytucie Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz "Wspomaganie systemu rejestracji nowotworów" w Zakładzie Epidemiologii i Podkarpackiego Rejestru Nowotworów Podkarpackiego Centrum Onkologii w Rzeszowie.
Uczestniczy w pracach zespołu naukowo-badawczego z Katedrą Kompozytów Polimerowych Politechniki Rzeszowskiej, dotyczących badań nad wykorzystaniem cyfrowej rekonstrukcji złamań oczodołów do tworzenia indywidualnych, personalizowanych implantów odtwarzających anatomiczne ukształtowanie zniszczonego urazem dna oczodołu; badań nad wykorzystaniem indywidualnych implantów oczodołowych drukowanych z nici polimeru mleczanowego z napylonym hydroksyapatytem (sztuczna kość); tworzenia szablonów chirurgicznych żuchwy, wydrukowanych w technologii 3D, umożliwiających przedoperacyjne planowanie zakresu resekcji kości i przygotowanie tytanowych szyn rekonstrukcyjnych. Jest także członkiem wieloośrodkowego zespołu prowadzącego wieloaspektowe badania nad rakiem podstawnokomórkowym i rakiem kolczystokomórkowym skóry,
 
Jest członkiem:
- European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery; Activ, East European
- Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
- Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej

wstecz