Aktualności

Pierwsza habilitacja w dyscyplinie nauki o zdrowiu

Stopień nadany Uchwałą Nr 2/04/2024 Rady Naukowej Kolegium Nauk Medycznych z dn. 18 kwietnia 2024 r. dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplina nauki o zdrowiu dla dr Edyty Łuszczki.

Osiągnięcie naukowe: „Spoczynkowa przemiana materii i skład ciała dzieci i młodzieży aktywnych fizycznie”

W swojej pracy naukowej realizuje projekty i badania dotyczące głównie żywienia i stylu życia dzieci młodzieży, a także osób dorosłych. Jest autorką i współautorką ponad 70 publikacji naukowych o łącznej liczbie punktów Impact Factor 711.400. Publikowała w tak prestiżowych czasopismach jak Lancet czy Nature. Jej Index Hirscha według Scopus wynosi 13 (1,949 cytowań), a według Web of Science 12 (1,590 cytowań).

Brała czynny udział w ponad 40 konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest edytorem w czasopismach naukowych (między innymi Scientific Reports), recenzentem ponad 50 publikacji i członkiem zespołów recenzyjnych czasopism naukowych. Bierze udział w licznych grantach i projektach naukowych współpracując z naukowcami z kraju oraz Europy. W 2021 roku otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA 5.Pozostałe osiągnięcia: - Wiceprezes Europejskiej Grupy do Spraw Otyłości u Dzieci (European Childhood Obesity Group),

- Kierownik Pracowni Żywienia Człowieka Kolegium Nauk Medycznych UR,

- Członek międzynarodowego Konsorcjum I.Family w ramach projektu Determinants of eating behaviour in European children, adolescents and their parents,

- Członek grupy NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC),

- Członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki.

Udział w grantach i projektach badawczych:

- Horyzont Europa EprObes (early prevention of Obesity),

- Tackling Adolescent obesity and promoting inclusion through nutrition trainings for disadvantaged youth (TAO Project) realizowany w ramach grantu ERASMUS+ Programme,

- Undergraduate Medical University Module in Nutrition: Connecting health and nutrition to help reducing non-communicable diseases realizowany w ramach grantu ERASMUS+ Programme,

- Badanie kliniczne Goat Infant Formula Feeding and Eczema (the GIraFFE Study).

 

 

wstecz