Aktualności

Kolegium Nauk Medycznych partnerem w projekcie finansowanym z Funduszu Wyszehradzkiego

 

Miło nam poinformować, że Uniwersytet w Peczu, Węgry we współpracy z Uniwersytetem Południowoczeskim w Czeskich Budziejowicach (Czechy), Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) oraz Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego współpracują w ramach projektu pt. Nowe wymiary w naukach o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju ochrony zdrowia (ID 22410228) z zatwierdzonym budżetem 22 265 Euro. Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Funduszy Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Więcej informacji: https://www.etk.pte.hu/v4healthcongress-eng/

 

 

We are pleased to announce that the University of Pecs, Hungary in cooperation with South Bohemia University (Czechia), the University of Nitra (Slovakia), and the Medical College of Rzeszow University (Poland) are cooperating in the project titled New dimensions in health sciences with special focus on health care development (ID 22410228) with an approved budget of 22 265 EUR. The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

More informations: https://www.etk.pte.hu/v4healthcongress-eng/

wstecz