LABORATORIUM PRZETWARZANIA DANYCH

 

Kierownik: dr Krzysztof Gargasz

 

dr Bernard Sozański

dr Jerzy Słowik

mgr Maciej Masłowski

mgr Marek Biesiadecki

 

Lokalizacja 

Budynek G5, Litawora 2, 35-310 Rzeszów

Pracownie: -104, -107, -114.