LABORATORIUM BADAŃ INNOWACYJNYCH W RATOWNICTWIE MEDYCZNYM

 

Kierownik: dr n. o zdr. Marzena Jędrzejczyk -Cwanek

 

prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski

dr hab. n. med. Jan Rutowski, prof. UR

dr hab n. o kult. fiz. Iwona Tabaczek-Bejster, prof. UR

dr hab. n. med. Oleksandr Oliynyk 

dr n. o zdr. Dorota Ozga

dr n. o zdr Edyta Niemczyk

dr n o zdr. Dawid Filip

dr n. o zdr. Justyna Kosydar-Bochenek

dr Jerzy Kiszka

dr Sabina Krupa

lek. med. Sebastian Jaszczuk

mgr Krystyna Woźniak

mgr Małgorzata Migut

mgr Mariusz Zabrzeski

dr Joanna Przybek-Mita

mgr Agnieszka Gocek

 

Lokalizacja 

Budynek G4, ul. Warzywna 1A, 35-310 Rzeszów

Pracownie: 242, 243, 244, 309, 310, 312, 313. 

 

Budynek G5, Litawora 2, 35-310 Rzeszów

Pracownie: 103, 107, 108, 110, 111, 118, 119, 203, 204, 205, 210, 211, 212, 214, 221.