Otyłość u dzieci

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:aviUUFnZja8J:cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.mhp-9a81f40e-6a50-42a8-a3ad-c55ab49eff22/c/risk_factors_for_overweight_and_obesity_in_pre-school_children_1.pdf+&cd=2&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=firefox-b-d

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o Zdrowiu

Tytuł opisu wpływu społecznego

Czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym

1.Wkład działalności naukowej 

Publikacja: Ewelina Polak, Katarzyna Dereń, Edyta Łuszczki, Justyna Wyszyńska, Adriana Piątek, Artur Mazur, Risk factors for overweight and obesity in pre-school children Eur J Clin Exp Med 2018; 16 (1): 5–13

2.Dowody wkładu działalności naukowej 

Publikacja: Ewelina Polak, Katarzyna Dereń, Edyta Łuszczki, Justyna Wyszyńska, Adriana Piątek, Artur Mazur, Risk factors for overweight and obesity in pre-school children Eur J Clin Exp Med 2018; 16 (1): 5–13 dostępna na :

https://www.researchgate.net/publication/327771000_Risk_factors_for_overweight_and_obesity_in_pre-school_children

3.Charakterystyka wpływu społecznego

Publikacja ukazująca czynniki ryzyka powstawania otyłości u dzieci co ma praktyczne zastosowanie w profilaktyce nadmiernej masy ciała. Publikacja zwraca uwagę na rolę nawyków żywieniowych całej rodziny w szczególności matki w utrzymaniu prawidłowej masy ciała u dziecka.

4.Dowody wpływu społecznego

Dostęp do publikacji dla każdego zainteresowanego

5.Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Od dawna wiadomo że otyłość rodziców wpływa na zwiększoną masę ciała u dzieci. Nie do końca natomiast jest jasne czy związane jest to ze zwyczajami żywieniowymi i stylem życia czy przekazywanymi genami. Za predyspozycje do otyłości odpowiedzialnych jest ok. 60 wariantów mutacji genów. O ile to geny mogą predysponować do powstawania otyłości to za jej powstawanie jest odpowiedzialne środowisko (aktywność fizyczna, dieta). Zwyczaje żywieniowe zazwyczaj dzieci przejmują od rodziców a w szczególności od matki. Publikacja w sposób przejrzysty ukazuje badania na ten temat nie pozostawiając wątpliwości że edukacja rodziców a zwłaszcza matek powinna być najważniejszym aspektem w przeciwdziałaniu otyłości u dzieci.