Nowoczesne technologie w rehabilitacji

Adres systemu informatycznego z dowodami wkładu działalności naukowej oraz dowodami wpływu społecznego

Dowody wkładu naukowego

https://rehabilitacja.elamed.pl/archiwum[wydanie,46123,2,2019]

https://ortopedia.com.pl/resources/html/article/details?id=181372

Dowody wkładu społecznego

MDR - 2020

MDR - 2019

MDR - 2018

MDR - 2017

Sejmik

MUR

Ewaluowany podmiot

Instytut Nauk o Zdrowiu, Kolegium Nauk Medycznych, Uniwersytet Rzeszowski

Dyscyplina naukowa

Nauki o zdrowiu

Tytuł opisu wpływu społecznego

Nowoczesne technologie w rehabilitacji

1. Wkład działalności naukowej

  • Dr hab. n. o zdr Teresa Pop, prof. UR
  • Dr Joanna Baran
  • Dr Justyna Leszczak
  • Dr Agnieszka Bejer

Przedstawiły w swoich pracach nowoczesne technologie stosowane w fizjoterapiii ich wpływ na przebieg schorzeń oraz leczenie. Prace te są wynikiem wieloletnich badań oraz spotkań naukowych. Są one ogólnodostępne zarówno dla środowiska naukowego jak również dla pacjentów czyich rodzin.

Badaniom towarzyszyły również konsultacje, podczas których pacjenci (lub ich rodziny) mogli konsultować swoje przypadki, dowiedzieć się jak postępować z pacjentem.

2. Dowody wkładu działalności naukowej

  1. Rehabilitacja 2019 / pod. red nauk. Teresy Pop. Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2020, Punktacja MNiSW: 80.000
  2. Rehabilitacja 2018 / pod redakcją naukową Teresy Pop. Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2019, 192 s., ISBN: 978-83-65931-61-0, Punktacja MNiSW: 5.000
  3. Marzena Adamczyk, Wojciech Rusek, Joanna Baran, Justyna Leszczak, Teresa Pop.Rozwój nowoczesnych technologii w rehabilitacji chodu pacjentów neurologicznych - opis przypadku. Rehabilitacja w Praktyce. - 2019, nr 2, s. 49-53. Punktacja MNiSW: 5.000
  4. Wojciech Rusek, Teresa Pop, Joanna Baran, Marzena Adamczyk. Funkcjonalna stymulacja magnetyczna przedramienia jako uzupełnienie fizjoterapii ręki pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu : opis przypadku. W: Rehabilitacja 2017 / pod red. nauk. Teresy Pop. BONUS LIBER Sp. z o. o. Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2018, S. 167-177. ISBN: 978-83-65931-15-3. Punktacja MNiSW: 5.000
  5. Sabina Mastej, Teresa Pop, Agnieszka Bejer, Jędrzej Płocki, Ireneusz Kotela.  Porównanie skuteczności terapii falą uderzeniową z wybranymi zabiegami fizykalnymi u pacjentów z zespołem łokcia tenisisty. Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. - 2018, Vol. 20, iss. 4, s. 301-311, Punktacja MNiSW: 15.000.

3. Charakterystyka wpływu społecznego

Od wielu lat w Rzeszowie organizowane są dla lokalnej społeczności spotkania naukowe mające na celu zwiększenie wiedzy z zakresu rehabilitacji. Do spotkań tych należą m.in. Międzynarodowe Dni Rehabilitacji (12 edycji), Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego (28 edycji), Zebrania Naukowo-Szkoleniowe Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (15 edycji), Spotkania Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego (7 edycji).

Międzynarodowe Dni Rehabilitacji. Głównym celem konferencji jest umożliwienie młodym lekarzom i fizjoterapeutom wysłuchania referatów autorytetów w prezentowanej dziedzinie, oraz umożliwienie im prezentacji niejednokrotnie pierwszych badań. Konferencja jest również okazją dla studentów i doktorantów do prezentacji swoich prac. Efektem obrad jest coroczna publikacja naukowa, ze zbiorem najważniejszych prac, powszechnie dostępna (np. Rehabilitacja 2019, Rehabilitacja 2018, Rehabilitacja 2017 etc.).

Sejmik Rehabilitacyjny Województwa Podkarpackiego to przede wszystkim możliwość spotkania się osób niepełnosprawnych z lokalnymi i centralnymi władzami, przedstawicielami świata rehabilitacji, mediami itp. Osoby te mają możliwość przedstawienia aktualnych potrzeb i problemów osób niepełnosprawnych.Efektem działalności Sejmików oraz Fundacji Caritas Diecezji Rzeszowskiej było powstanie Klinicznego Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjnego dla Dzieci i Młodzieży im. Bł. Jana Pawła II w Rzeszowie.

Na Zebrania Naukowo-Szkoleniowe Podkarpackiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii organizatorzy zapraszali znane postacie w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji. Uczestnicy (fizjoterapeuci, lekarze) mieli możliwość dowiedzieć się o najnowszych trendach, wynikach badań czy praktycznych technikach stosowanych w usprawnianiu pacjentów.

Zajęcia Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego to zajęcia organizowane dla dzieci z lokalnej społeczności. Dzieci poznają specyfikę pracy różnych zawodów medycznych. Uczą się np. podstaw pierwszej pomocy, przeciwdziałania w powstawaniu wad postawy, asekurowania osób niepełnosprawnych czy jak zdrowo się odżywiać.

4. Dowody wpływu społecznego

Dowody powyższego wpływu społecznego dostępne są np. jako źródła internetowe. Co roku po odbytej konferencji „Międzynarodowe Dni Rehabilitacji” zamieszczane jest sprawozdanie wraz z fotorelacją na stronie:

https://ur.edu.pl/uniwersytet/aktualnosci/xii-miedzynarodowe-dni-rehabilitacji-potrzeby-i-standardy-wspolczesnej-rehabilitacji-,22616

Podobnie jest z Sejmikiem Rehabilitacyjnym Województwa Podkarpackiego:

https://www.pfron.org.pl/komunikaty-z-regionu/szczegoly-komunikatu/news/za-nami-xxviii-sejmik-rehabilitacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego/

http://caritas.rzeszow.pl/2019/04/15/xxviii-sejmik-rehabilitacyjny-wojewodztwa-podkarpackiego/

oraz zajęciami w ramach Małego Uniwersytetu Rzeszowskiego:

http://www.mur.ur.edu.pl/mur-na-wydziale-medycznym-23-marca-2019/

5. Uzasadnienie interdyscyplinarności działalności naukowej o przełomowym znaczeniu dla rozwoju nauki

Interdystyplinarność badań dotyczy również  inne dyscypliny  badanej dziedziny.