SRPC11-1-2021

SRPC-ID: SRPC11-1-2021  | Opublikowano online: 15-02-2021   |   ARTYKUŁ ORYGINALNY

Analiza wypadków utonięć na terenie województwa podkarpackiego w latach 2000-2015

Autorzy: Furman Piotr1ACDEFG | Cioch M. 2ABCEFG | Florczak P. 2ABCEFG

Wkład autorów: A – Projektowanie badań; B – Gromadzenie danych; C – Analiza statystyczna; D – Interpretacja danych; E – Przygotowanie manuskryptu; F – Wyszukiwanie literatury; G – Pozyskiwanie funduszy

Afiliacja autorów:
1Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; 2Uniwersytet Rzeszowski

Streszczenie:

Celem opracowania była analiza wypadków utonięć na terenie województwa podkarpackiego w latach 2000–2015. Została w nim zaprezentowana szczegółowa specyfika wypadków utonięć w oparciu o dane udostępnione przez Komendę Wojewódzką Policji (KWP) w Rzeszowie oraz Komendę Główną Policji w Warszawie (KGP). W analizie uwzględniono takie kryteria, jak wiek oraz płeć ofiary, stan trzeźwości, rodzaj zbiornika, dzień tygodnia, okoliczności, a także miejsce wypadku.

Słowa kluczowe: kręgosłup, ból, profilaktyka, ergonomia