Volume 12 (2022)

SRPC HOME INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ARCHIVE CONTACT

SRPC-ID: SRPC12-1-2022  |   Published online: 25-09-2022   |  ORIGINAL ARTICLE

Dolegliwości bólowe dolnych segmentów kręgosłupa u osób pracujących w zawodzie pielęgniarki, kosmetologa oraz kosmetyczki

Mroczkowska Zofia1ABCDEF | Mroczkowska Jolanta1ABCDE

1Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

 

SRPC-ID: SRPC12-2-2022  |   Published online: 5-10-2022   |  ORIGINAL ARTICLE

Relationship between body construction and physical fitness of children aged 10-12

Południak Natalia1ABCDEF | Pelic Paulina1E | Rykiel Zuzanna1E | Szymańska Natalia1E Dąbek Emilia1E | Chrzanowski Michał1E | Rejman Aneta1G

1Akademia Nauk Stosowanych w Koninie 2Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole

 

SRPC-ID: SRPC12-3-2022  |   Published online: 5-10-2022   |  ORIGINAL ARTICLE

Hiking in the Bieszczady National Park in the opinion of tourists

Karaś Karolina1ABCDEFG

1University of Rzeszow, College of Medical Sciences, Institute of Physical Culture Sciences. Student Research Club of Travelers.

 

SRPC-ID: SRPC12-4-2022  | Published online: 5-10-2022   |  ORIGINAL ARTICLE

Tourist attractiveness of Western Norway in the opinion of tourists

Madej Aleksandra1ABCDEFG, Turlej Magdalena1ABCDEFG

1University of Rzeszow, College of Medical Sciences, Institute of Physical Culture Sciences. Student Research Club of Travelers.

 

SRPC-ID: SRPC12-5-2022  | Published online: 5-10-2022   |  ORIGINAL ARTICLE

Ayahuasca tourism in the Amazon region

Kogut Kinga1ABC, Liedke Adrianna1DEF

1University of Rzeszow, College of Medical Sciences, Institute of Physical Culture Sciences. Student Research Club of Travelers.

 

SRPC-ID: SRPC12-6-2022  | Published online: 5-10-2022   |  ORIGINAL ARTICLE

Tourist traffic in palce and castle facilities in Podkarpackie Voivodeship

Liedke Adrianna1ABC, Kogut Kinga1DEF

Afiliacja autorów: 1University of Rzeszow, College of Medical Sciences, Institute of Physical Culture Sciences. Student Research Club of Travelers.