Zakład Histologii i Embriologii

dr hab. n. wet. Agata Wawrzyniak, prof. UR - kierownik

dr n. o zdr. Izabela Krawczyk-Marć

dr n. med. Paweł Porzycki

mgr Karolina Stępień

Pracownik techniczny: mgr inż. Robert Kamiński