Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Kierownik: dr n. med. Krzysztof Balawender

dr n. med. Agnieszka Cisek

dr n. med. Natalia Leksa

dr n. med. Anna Sęk-Mastej

dr n. med. Artur Szymczak

lek. Ewelina Cisek-Weron

lek. Anna Pliszka

lek. Jakub Żelazo

lek. Krystian Tyburczy

mgr Patrycja Kielar

prosektor - Maciej Pasieka

dr n. o zdr. inż. Marek Biesiadecki

tel. 17 851 89 02

budynek A5

ul. Leszka Czarnego 4

35 - 615 Rzeszów