Zakład Patomorfologii

Kierownik: dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR

dr n. o zdr. Joanna Gustalik-Nowicka

dr n. o zdr. Michał Osuchowski

lek. Katarzyna Frańczyk

lek. Marta Kluz

lek. Robert Rembisz

 

Pracownik adminiastracyjny: mgr Anna Kamińska

tel. 17 851 89 01

budynek A5

ul. Leszka Czarnego 4

35 - 615 Rzeszów