Zakład Patomorfologii

dr hab. n. med. Ewa Kaznowska, prof. UR - kierownik

dr n. o zdr. Joanna Gustalik-Nowicka

dr n. o zdr. Piotr Przyczyna

lek. Michał Osuchowski

lek. Katarzyna Frańczyk

lek. Marta Kluz

 

mgr Anna Kamińska

tel. 17 851 89 01 

budynek A5 

ul. Leszka Czarnego 4

35 - 615 Rzeszów