Zakład Genetyki Ogólnej

prof. dr hab. n. med. Izabela Zawlik - kierownik

dr Alicja Zuchowska

mgr inż. Sylwia Paszek