Zakład Genetyki Ogólnej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Izabela Zawlik

dr Alina Zuchowska

dr n. o zdr. Sylwia Paszek