Pracownia Badań Klinicznych Komercyjnych i Niekomercyjnych

Kierownik: dr n. farm. Karol Wróblewski