Zarządzenie nr 85/2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 15.07.2015r w sprawie wprowadzenia Programu Świadomej Donacji                                     

https://www.ur.edu.pl/pl/uniwersytet/aktualnosci/archiwum-aktualnosci/zarzadzenie-nr-852015-rektora-uniwersytetu-rzeszowskiego-z-dnia-15072015r-w-sprawie-wprowadzenia-programu-swiadomej-dona,9265