Program Świadomej Donacji Zwłok

Program Świadomej Donacji Zwłok służy pozyskaniu Donatorów, chcących przekazać swoje ciała po śmierci w celu realizacji zadań dydaktycznych wynikających z obowiązujących programów nauczania studentów kierunku lekarskiego prowadzonych w Kolegium Nauk Medycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim.

Hic mortui docent vivostu zmarli uczą żywych – ta starożytna sentencja najlepiej oddaje ideę, która przyświeca Programowi Świadomej Donacji Zwłok, bowiem żadne atlasy, zdjęcia, filmy czy modele anatomiczne nie zastąpią możliwości uczenia się na zwłokach ludzkich, które dają przyszłym lekarzom pełny, trójwymiarowy obraz ciała ludzkiego.

Darczyńcy, którzy ofiarowali Uczelni swe ciała będą uroczyście pożegnani przez społeczność akademicką podczas ceremonii nazywanej Memoriałem Innocentego Józefa Marii Bocheńskiego.