Praca dyplomowa

 

Decyzja Dziekana Kolegium Nauk Humanistycznych z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie procedury zatwierdzania i przekazywania tematów prac dyplomowych

Załącznik do Decyzji Dziekana KNH z dnia 29.03.2022 r.


Regulamin Dyplomowania w KNH - obowiązuje od 04.04.2024 r.


Zarządzenie nr 228/2021 Rektora UR z dnia 1.12.2021 r. w sprawie ustalenia procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Rzeszowskim

Regulamin antyplagiatowy (Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 228/2021)

Link do JSA Jednolity System Antyplagiatowy: https://jsa.opi.org.pl/home/login
(problemy techniczne prosimy zgłaszać na adres e-mail: kmadej@ur.edu.pl )


DYPLOMOWANIE – TERMINARZ


Dyplomy, suplementy - opłaty, rodzaje druków

Informacja dla studentów przygotowujących się do złożenia pracy dyplomowej

Informacja dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych - teoretycznych

Informacja dla promotorów i recenzentów prac dyplomowych - artystycznych

W przypadku problemów technicznych należy kontaktować się z pracownikiem UCI:

 

Pliki do pobrania: