Legitymacja studencka

 

 1. Opłata za elektroniczną legitymację studencką

 Osoby przyjęte na studia mają obowiązek uiścić opłatę za elektroniczną legitymację studencką do dnia 15 września br. (osoby przyjęte w drugiej turze rekrutacji proszone są o dokonanie opłaty po złożeniu dokumentów w Kolegialnym Zespole Rekrutacyjnym i uzyskaniu statusu „Przeniesiony do Dziekanatu” w systemie rekrutacyjnym IRK) w wysokości 22 zł na numer subkonta, który należy pobrać ze strony internetowej https://wu.ur.edu.pl/ wybierając zakładkę SUBKONTO.
W przypadku późniejszych wpłat okres oczekiwania na wyrobienie legitymacji może się wydłużyć.

Uwaga: opłaty za elektroniczną legitymację studencką nie dokonują:

 • absolwenci studiów I stopnia na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką;
 • studenci innych kierunków studiów na Uniwersytecie Rzeszowskim, posiadający legitymację studencką;
 • osoby, które zrezygnowały ze studiów bądź zostały skreślone z listy studentów na Uniwersytecie Rzeszowskim i posiadają legitymację studencką.

Studenci, którzy zgubili elektroniczną legitymację studencką wnoszą opłatę w wysokości 33 zł na indywidualny numer subkonta, tytuł wpłaty: opłata za duplikat elektronicznej legitymacji studenckiej.

 

 1. Odbiór legitymacji studenckich

Legitymacje studenckie będą wydawane studentom pierwszych lat studiów w czasie spotkań organizacyjnych z opiekunem roku – informacja o terminie i miejscu spotkania organizacyjnego zostanie podana w późniejszym terminie, na stronie internetowej Dziekanatu Kolegium Nauk Humanistycznych: /kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/student/aktualnosci

Studenci, którzy nie odbiorą legitymacji w czasie spotkania organizacyjnego z opiekunem roku, będą mogli odebrać legitymację w Dziekanacie Kolegium Nauk Humanistycznych:
al. mjr. W. Kopisto 2b, bud. A3 (parter) w pokoju odpowiednim dla danego kierunku studiów: 23 lub 26 lub 29.

 

 1. Aktywacja elektronicznej legitymacji studenckiej

Po odebraniu legitymacji studenckiej należy ją aktywować przez stronę internetową, zgodnie z podaną poniżej instrukcją:

 • wejść na stronę konto.ur.edu.pl i kliknąć „Wyślij hasło na adres e-mail”
 • w polu „Login” wprowadzić swój login wraz z domeną „@stud.ur.edu.pl”
  Login tworzony jest według wzoru (bez polskich znaków):
  [pierwsza_litera_imienia]+[pierwsza_litera_nazwiska]+[nr_albumu]
  Należy zwrócić uwagę, że nr albumu jest numerem sześciocyfrowym odczytanym z elektronicznej legitymacji studenckiej
  Przykład: Jan Kowalski o numerze albumu 012345 wpisze w polu „Login” jk012345@stud.ur.edu.pl
 • w polu „Adres e-mail” wpisać adres e-mail wykorzystywany w procesie rekrutacji
 • po zaznaczeniu „Nie jestem robotem” kliknąć „Wyślij”

Na podany adres e-mail zostanie wysłany link służący do ustalenia własnego hasła.
Po prawidłowej zmianie hasła konto jest aktywne.

Elektroniczne konto studenckie daje dostęp między innymi do następujących systemów funkcjonujących na Uniwersytecie Rzeszowskim: