I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Granice polskości"


Zaproszenie
na I Międzynarodową Konferencję Naukową
GRANICE POLSKOŚCI

Koło Naukowe Doktorantów Językoznawstwa i Literaturoznawstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, a także Zakład Onomastyki i Zakład Pragmatyki Komunikacyjnej Instytutu Polonistyki i Dziennikarstwa Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, serdecznie zapraszają do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Granice polskości”, która odbędzie się 19 maja 2023 roku (piątek) w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Tematem tego spotkania chcemy uczynić szeroko rozumianą polskość. Proponowane przez nas zagadnienia dotyczą zarówno glottodydaktyki, logopedii, metodyki, jak i literaturoznawstwa oraz językoznawstwa.

Zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, logopedów, nauczycieli, lektorów języka polskiego jako obcego, doktorantów, studentów i wszystkich zainteresowanych tematyką konferencji.

Naukowa część konferencji dotyczyć będzie analiz polskości z językoznawczego i literaturoznawczego punktu widzenia. W tej części proponujemy następującą tematykę:

 • metodyka nauczania języka polskiego jako obcego z perspektywy lektorów, nauczycieli w Polsce oraz za granicą;
 • gwara i język Polonii za granicą;
 • dwujęzyczność z perspektywy logopedycznej;
 • edukacja patriotyczna w praktyce szkolnej;
 • dziecko z doświadczeniem migracyjnym w polskim systemie edukacji;
 • nauczanie języka polskiego osób dorosłych;
 • propagowanie polskości w przestrzeni użytkowej oraz internetowej;
 • literatura kresowa i związany z nią nurt małych ojczyzn;
 • martyrologia okresu zaborów i martyrologia współczesna;
 • motyw polskiego tułacza w różnych tekstach kultury;
 • czołowe problemy polskiego dyskursu postkolonialnego;
 • problem migracji i wielokulturowości poruszany w lekturach szkolnych oraz literaturze dziecięcej, młodzieżowej, literaturze pięknej;
 • wizerunek Polaka i polskości w tekstach kultury (literatura, film, muzyka itd.).

 

Karty zgłoszeniowe zamieszczone pod adresem https://forms.gle/deWpV4FaJDwM8tnD6 prosimy wypełniać do 15 kwietnia 2023r.

Informacje dotyczące akceptacji tematu zostaną przekazane e-mailowo do 23 kwietnia 2023 r. Szczegółowe informacje organizacyjne przekażemy wraz ze wstępnym programem konferencji do 7 maja 2023 r. Przewidywany czas wystąpienia to 20 minut.

Opłata konferencyjna wynosi 80 zł i obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, certyfikatu uczestnictwa oraz publikacji tekstów pozytywnie zaopiniowanych do druku w dwóch czasopismach Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego: Słowo. Studia językoznawcze (40 pkt) oraz Dydaktyka polonistyczna (20 pkt). Publikacje będą tematycznie dopasowane do profilu czasopisma. Opłaty należy dokonać w terminie do 30 kwietnia 2023 r. (po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia i danych do przelewu).

Część naukowa konferencji rozszerzona zostanie o panel dyskusyjny z udziałem lektorów języka polskiego jako obcego zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Serdecznie zapraszamy zainteresowanych lektorów do udziału we wspólnej dyskusji. Udział w panelu jest bezpłatny. Karty zgłoszeniowe zamieszczone pod adresem https://forms.gle/Fp4YcW7BGceX9E6K6 prosimy wypełniać do 15 kwietnia 2023r.

Komitet naukowy:

prof. dr hab. Kazimierz Ożóg

dr hab. Prof. UR Agnieszka Myszka

dr hab. prof. UR Agata Kucharska- Babula

dr hab. Prof. UR Elżbieta Mazur

dr hab. Prof. UR Magdalena Patro- Kucab

dr Malgorzata Kułakowska

dr Justyna Majchrowska

Komitet organizacyjny:

mgr Dominika Zawadzka

mgr Aleksandra Nowak

mgr Beata Strzępek- Leśniak

mgr Karolina Paszek

mgr Przemysław Dołęga

mgr Kateryna Harpula