Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Małgorzata Skulimowska

Członkowie:

dr hab. Jan Pisuliński, prof. UR

dr Franciszek Faluszczak

dr Tomasz Kosiek

dr Dariusz Opaliński

Student - Natalia Rodzinka

Ekspert:

dr Michał Organ (Instytut Neofilologii)