Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: mgr Anna Kamycka

Członkowie:

dr hab. Małgorzata Drozd-Witek, prof. UR

dr hab. Agnieszka Jankowska, prof. UR

dr hab. Agnieszka Lech-Bińczycka, prof. UR

dr hab. Jadwiga Sawicka, prof. UR

dr Karolina Niwelińska

Student - Monika Bisz