Informacje dla kandydata

Sztuki Wizualne

Rekrutacja 2024/2025

I stopień
https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/studia-i-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie-zasady-rekrutacji/sztuki-wizualne

II stopień
https://www.ur.edu.pl/pl/kandydat/rekrutacja/studia-ii-stopnia-zasady-rekrutacji/sztuki-wizualne

 

Studia I i II stopnia

Sztuki wizualne to studia licencjackie, których program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata)
i
studia magisterskie, których program kształcenia trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Student/ka dokonuje wyboru jednej z dwóch specjalności:
Formy Projektowe i Multimedia lub Malarstwo i Rysunek.

Absolwent kierunku Sztuki Wizualne o specjalności Formy Projektowe i Multimedia nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • tworzenie wizualizacji i modelowania przestrzeni i obiektów 3D
 • rejestracji, obróbki i montażu obrazu video, montażu nieliniowego video, filmowych efektów specjalnych
 • tworzenia grafiki komputerowej
 • grafiki edytorskiej oraz usług DTP
 • form przestrzennych

Absolwent kierunku Sztuki Wizualne o specjalności Malarstwo i Rysunek nabędzie dodatkowo wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • technik i technologii malarstwa i rysunku
 • malarstwa sztalugowego
 • malarstwa w architekturze
 • malarstwa i rysunku eksperymentalnego,
 • działań interdyscyplinarnych
 • komunikacji wizualnej

Możliwość zatrudnienia w:

 • agencjach graficznych,
 • instytucjach kultury
 • prowadzić samodzielną pacę twórczą jako artysta malarz / artysta sztuk wizualnych,
 • firmach reklamowych lub samodzielnie jako freelancer
 • galeriach,
 • muzeach, instytucjach promocyjnych, mass-mediach
 • agencjach fotograficznych,
 • agencjach reklamowych i marketingowych,
 • zakładach poligraficznych,
 • wydawnictwach,
 • studiach filmowych i telewizyjnych,
 • firmach internetowych i informatycznych,
 • firmach tworzących gry komputerowe,
 • firmach programistycznych,
 • studiach deweloperskich,