Ogłoszenia

 

Zajęcia w formie zdalnej w dniach 17-18 listopada 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie zajęcia dydaktyczne w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa w dniach 17-18 listopada 2022 r. odbywać się będą w formie zdalnej w trybie synchronicznym z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.  


 

 

Rozpoczęcie roku akad. 2022/2023 w IPiD

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.: pobierz plik z informacjami.

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 3 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).  

 


 

 

Problematyka seminarium licencjackiego (III rok, studia stacjonarne, 1. stopnia)
Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa UR, rok akad. 2022/2023

Seminarium licencjackie -  polonistyka stosowana, III rok, st. 1. stopnia

 


 

Przedmioty do wyboru, kierunek: polonistyka stosowana, studia 1. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023

Rok II

Przedmiot do wyboru – student uczestniczy w obu zajęciach:

  • Literatura pośród sztuk dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  • Literatura regionu dr Stanisław Dłuski

Wykład monograficzny:

  • Arcydzieła poezji polskiej XX wieku – dr Stanisław Dłuski


Rok III

Przedmiot do wyboru – student wybiera jeden przedmiot:

  • Literatura pośród sztuk dr hab. Magdalena Rabizo-Birek, prof. UR
  • Literatura regionu dr Stanisław Dłuski

 


 

 

WYTYCZNE DO PROJEKTU SPECJALIZACYJNEGO
dla studentów kierunku polonistyka stosowana