Kierownik i zespół programowy kierunku

 

Kierownik kierunku: dr hab. Ewa Oronowicz-Kida, prof. UR (J)

Członkowie:  

prof. dr hab. Marek Stanisz (L)

dr hab. Bożena Taras, prof. UR (J)

dr hab. Grzegorz Trościński, prof. UR (L)

dr Justyna Majchrowska (J)

przedstawiciel studentów: Wiktoria Baron (polonistyka stosowana, III rok, 1. stopnia)