Informacje dla kandydata

 

Polonistyka stosowana to jeden z czterech kierunków oferowanych przez Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa. To bardzo dobry wybór dla osób, które interesują się szeroko rozumianą kulturą i pragną wszechstronnie rozwijać swoje kompetencje.   

Studia na kierunku polonistyka stosowana: 

  • dostarczają kwalifikacji przydatnych na współczesnym rynku pracy,
  • pozwalają zdobyć specjalistyczną wiedzę z zakresu języka polskiego, literatury i kultury polskiej, 
  • rozwijają kompetencje pisarskie i retoryczne,
  • umożliwiają zdobycie umiejętności potrzebnych do wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą dziedziną komunikacji społecznej.

 

Program studiów na kierunku polonistyka stosowana koncentruje się na kształceniu umiejętności formułowania różnorodnych wypowiedzi w mowie i piśmie, poprawia sprawność korzystania ze zróżnicowanych źródeł informacji, rozbudowuje kompetencje w zakresie interpretowania i oceny wypowiedzi językowych, tekstów literackich oraz innych tekstów kultury, a także rozwija umiejętność sprawnego posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa. Starannie opracowana oferta programowa kierunku przygotowuje do indywidualnego rozwijania własnych kompetencji zawodowych i aktywnego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

 

Perspektywy zawodowe 

Absolwent studiów na kierunku polonistyka stosowana może pracować jako:  

  • animator kultury, pracownik administracyjny domu kultury, teatru, muzeum i innych instytucji kultury,   
  • asystent kadr kierowniczych, rzecznik prasowy, rzecznik informacji publicznych, specjalista zarządzania informacją i kreowania wizerunku w instytucjach publicznych i prywatnych, 
  • copywriter w agencjach copywriterskich i marketingowych,  
  • korektor i researcher w redakcjach i wydawnictwach; 
  • specjalista na stanowiskach, na których potrzebne są kompetencje pisarskie, retoryczne i komunikacyjne oraz dobra znajomość literatury i sztuki, orientacja we współczesnym życiu kulturalnym i dobra znajomość języka polskiego (np. bloger, korespondent itd.).