Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Anna Żarska

Członkowie:

dr hab. Artur Czapiga, prof. UR

dr hab. Ewa Dźwierzyńska, prof. UR

dr hab. Anna Rudyk, prof. UR

dr Małgorzata Dziedzic

dr Maria Kossakowska-Maras

dr Maria Puk

dr Anna Stasienko

dr Magdalena Woś

Student – Korneliusz Kula