Harmonogramy studiów (plany studiów)

HARMONOGRAMY STUDIÓW


studia stacjonarne jednolite magisterskie

Nauczanie języków obcych – język angielski i rosyjski, cykl 2023-2028