Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Grażyna Stojak, prof. UR

Członkowie:

prof. dr hab. Sylwester Czopek

dr Hubert Mącik

dr Wojciech Pasterkiewicz

dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Student – Julian Błaszkowski