Informacje dla kandydata

 

Muzeologia studia II stopnia 

Absolwent studiów na kierunku Muzeologia posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania muzeów (w tym  aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa) i rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności w zakresie edukacji muzealnej. Posiada wiedzę o specyfice przedmiotowej, pogłębioną umiejętnościami praktycznymi pozyskanymi w trakcie praktyk pedagogicznych i w instytucjach muzealnych. 

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, szerokiego spektrum zajęć muzealnych w różnych rodzajach muzeów i dla różnych grup odbiorców, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju: archeologicznych, historycznych, artystycznych, etnograficznych oraz przyrodniczych.   

Perspektywy zawodowe: 

  • placówki muzealne i inne, zajmujące się magazynowaniem, inwentaryzacją i popularyzacją zabytków oraz zbiorów;
  • muzea i pokrewne placówki kultury jako edukator muzealny; inne instytucje kultury zajmujące się problematyką dziedzictwa i jego ochrony.\