Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr Magdalena Cywicka

Członkowie:

dr hab. Jarosław Sankowski, prof. UR

dr Piotr Woroniec

dr Katarzyna Woźniak

mgr Rafał Podsobiński

Student – Kinga Baran