Rozkłady zajęć

 

Rozkłady zajęć dla kierunku Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego
semestr zimowym, rok akademicki 2022/2023 - Aktualizacja 30.09.2022 r.

 

 

Zarządzenie nr 76/2022 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023