Ogłoszenia

Przedmioty do wyboru, kierunek: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, studia 1. stopnia, rok akademicki 2023/2024, semestr letni

Rok I

Przedmiot glottodydaktyczny do wyboru*:

a. Analiza dzieła literackiego – dr hab. Roman Magryś, prof. UR, dr hab. Tadeusz Półchłopek, prof. UR
b. Analiza dzieła filmowego i teatralnego – dr Matylda Zatorska

*Student/ka zalicza jeden przedmiot (a lub b).

 


 

Rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024
w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa KNH UR

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 2 października 2023 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.

Szczegółowe informacje >>

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 2 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).    

 


 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego,
studia 1. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2023/2024

Rok I

Przedmiot do wyboru – student/ka wybiera jeden przedmiot:

a. Literatura podróżnicza – dr hab. Kazimierz Maciąg, prof. UR

b. Literatura dla dzieci i młodzieży – dr hab. Dorota Karkut, prof. UR