Ogłoszenia

 

 

Rozpoczęcie roku akad. 2022/2023 w IPiD

W Instytucie Polonistyki Dziennikarstwa KNH UR w poniedziałek 3 października 2022 r. w godz. od 9.00-11.00 odbędą się spotkania organizacyjne studentów z opiekunami roczników, dyrekcją, kierownikami kierunków – związane m.in. z wyborem specjalności (I rok, st. 1. i 2. stopnia), zapoznaniem się z tokami studiów, zapisami do grup oraz na przedmioty do wyboru, wyborem semina­riów dyplomowych itp.: pobierz plik z informacjami.

Zajęcia zgodnie z harmonogramem rozpoczną się w IPID 3 października br. od godz. 11.45 (po spotkaniach organizacyjnych).  

 


 

 

Przedmioty do wyboru, kierunek: logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, studia 1. stopnia, semestr zimowy, rok akademicki 2022/2023

Rok I

Przedmiot do wyboru – student/ka wybiera jeden przedmiot:

  • Literatura podróżnicza dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR                       
  • Literatura dla dzieci i młodzieży dr hab. Dorota Karkut, prof. UR