Kierownik i zespół programowy kierunku

 

Kierownik kierunku:

dr Barbara Drozd

 

Zespół programowy:

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

dr Elżbieta Kozłowska

dr Małgorzata Kułakowska

mgr Dominika Zawadzka

przedstawiciel studentów: Karolina Baszak (logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, I rok, 1. stopnia)