Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku:

dr Barbara Drozd

 

Zespół programowy:

dr hab. Anna Jamrozek-Sowa, prof. UR

dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR

dr Monika Kij

dr Małgorzata Kułakowska

dr Anna Kupiszewska

mgr Dominika Zawadzka

Przedstawiciel studentów: Karolina Baszak (logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, II rok, 1. stopnia)