Filmy informacyjne

Studiuj z nami logopedię z nauczaniem języka polskiego jako obcego I stopnia!
Zrób studia z logopedii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Nowy kierunek o specjalności nauczycielskiej przygotowuje do prowadzenia terapii logopedycznej wśród dzieci kształci przyszłych nauczycieli języka polskiego do pracy z osobami obcojęzycznymi.