Dlaczego warto studiować ten kierunek na Uniwersytecie Rzeszowskim?

 

Utworzenie studiów na kierunku logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa jest efektem wieloletnich doświadczeń jednostki w kształceniu tego typu specjalistów na studiach podyplomowych, specjalnościach w ramach studiów dziennych oraz w Centrum Polonijnym. Badania naukowe (konferencje, publikacje), które towarzyszą tym inicjatywom i tym dyscyplinom są prowadzone od wielu lat, co podnosi atrakcyjność studiowania na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 

Czytaj więcej:

Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa ma już 13-letnie doświadczenie w kształceniu logopedów na studiach podyplomowych oraz ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego w szkole języka polskiego dla obcokrajowców W Kolegium Nauk Humanistycznych od 2009 roku jest prowadzony nabór na studia podyplomowe z zakresu Logopedii, a od 2006 roku – także Neurologopedii. Do tej pory mury UR opuściło już blisko 650 logopedów i blisko 250 neurologopedów, a zapotrzebowanie na tych specjalistów wciąż jest ogromne.

W ramach Kolegium Nauk Humanistycznych funkcjonuje wyspecjalizowana jednostka badawcz0-dydaktyczna Centrum Polonijne. Zostało ono powołane przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dra hab. Sylwestra Czopka 1 stycznia 2020 r. i powstało z połączenia dwóch jednostek organizacyjnych: 1. Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Polaków z Zagranicy i Cudzoziemców „Polonus” i 2. Centrum Badań nad Polonią i Polakami na Świecie Uniwersytetu Rzeszowskiego. W związku z tym w skład Centrum wchodzą dwie sekcje: Sekcja Badań nad Polonią i Polakami na Świecie oraz  Sekcja Kultury i Języka Polskiego „Polonus”. Centrum nauczyło już języka polskiego tysiące obcokrajowców na rocznych kursach przygotowawczych, kursach wakacyjnych, a pstatnio – także kursach online

Istotnym atutem IPiD zapewniającym efektywne prowadzenie kształcenia na poziomie licencjackim jest infrastruktura dydaktyczna. Instytut dysponuje dobrze wyposażonymi salami dydaktycznymi, w tym m.in. pracowniami: komputerową, dziennikarską i logopedyczną (w gabinecie prowadzona jest terapia logopedyczna). Studenci mają dostęp do bogatego księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej oraz do czytelni specjalistycznych, w tym do liczącej kilkaset pozycji biblioteczki logopedycznej.

Studia nie mają charakteru wyłącznie dydaktycznego. Od lat towarzyszą im cykliczne konferencje naukowe z warsztatami, studia mają też własną monografię cykliczną. W instytucie działa gabinet logopedyczny, w którym regularnie jest prowadzona terapia mowy małych pacjentów.