Dlaczego warto studiować logopedię z nauczaniem języka polskiego jako obcego?

 

Nowy kierunek wpisuje się w nurt tworzenie takich specjalności i kierunków studiów, które będą dostosowane do zmieniających się potrzeb pracodawców. Absolwent logopedii z nauczaniem języka polskiego jako obcego zdobędzie nie tylko podstawy klasycznej wiedzy filologicznej, ale także umiejętności i kompetencje pożądane współcześnie na rynku pracy. Kierunek przygotuje studenta do wykonywania dwóch zawodów (nauczyciela logopedy i nauczyciela języka polskiego jako obcego), a zatem da szerokie uprawnienia i kwalifikacje.

Czytaj więcej:

Rosnąca liczba osób z wadami wymowy i problemami komunikacyjnymi (dzieci oraz osób dorosłych, w tym w wieku senioralnym) powoduje, że obserwujemy spore zapotrzebowanie na terapeutów mowy, nie tylko w szkołach, ale także poradniach, przychodniach, świetlicach, domach kultury.  Z różnych obserwacji wynika również, że polscy nauczyciele, przyzwyczajeni do nauczania według jednojęzycznych standardów, coraz częściej zmagają się z problemem uczniów mówiących słabo po polsku: imigrantów, dzieci z mniejszości językowych czy dzieci polskich emigrantów powracających z zagranicy. Wielu nauczycieli i pedagogów wciąż nie wie, w czym dziecko dwujęzyczne/wielojęzyczne różni się od dziecka mówiącego w jednym języku i jak wspierać takich uczniów w nauce przedmiotów w języku polskim. W Polsce rośnie również liczba obcokrajowców, którzy chcą tu mieszkać i pracować.  Z kolei coraz intensywniej rozwijane kontakty ze Wschodem wymagają, by kontrahenci Polski mówili w naszym języku. Takie postulaty zgłaszają polscy przedsiębiorcy i takie potrzeby zauważają studenci z zagranicy. Możliwości uczenia się języka polskiego jako obcego/drugiego poszukują także Polonusi, zarówno w kraju, jak i za granicą.