Harmonogramy studiów (plany studiów)

 

HARMONOGRAMY STUDIÓW


studia stacjonarne pierwszego stopnia

Logopedia z nauczaniem języka polskiego jako obcego, cykl 2022-2025, 2023-2026