sylabusy II st. stacjonarne 2022-2024

 

Sylabusy są do pobrania poniżej tabeli.

 

Lp.

Przedmiot

Semestr

A   moduł pogłębionego kształcenia kierunkowego

A1  submoduł lingwistyczno-translatoryczny

1

translatoryka: język angielski (tłumaczenie tekstów z zakresu: medycyna / literatura i kultura / biznes / finanse i bankowość / media)

1, 2, 3, 4

2

tłumaczenie ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego

2, 3

3

tłumaczenie pisemne w parze językowej angielski-niemiecki

4

4

języki specjalistyczne - ekonomia / prawo

3

5

translatoryka: język niemiecki (tłumaczenie tekstów z zakresu: technika / literatura i kultura / biznes / wiedza ogólna)

1, 2, 3, 4

6

tłumaczenie wspomagane komputerowo (CAT)

1

A2  submoduł: seminarium magisterskie

7

seminarium magisterskie

1, 2, 3, 4

8

zajęcia specjalizacyjne (językoznawstwo, nauki o kulturze i religii)

1, 2

B   moduł praktyczny: język angielski

9

praktyczna nauka języka angielskiego

1, 2, 3, 4

C   moduł praktyczny: język niemiecki

10

praktyczna nauka języka niemieckiego

1, 2, 3, 4

D  moduł kształcenia ogólnego

11

lektorat języka obcego

1, 2

12

przedmiot ogólnouczelniany

3

PRAKTYKA ZAWODOWA

4