Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Agnieszka Mac, prof. UR

Członkowie:

dr hab. Marta Smykała

dr Agnieszka Buk

dr Magdalena Krawiec

dr Ewa Kusz

dr Dorota Miller

dr Judyta Pawliszko

dr Iwona Szwed

Student -  Emilia Brzozowska