Kierownik i zespół programowy kierunku

Kierownik kierunku: dr hab. Agnieszka Mac, prof. UR

Członkowie:

dr Agnieszka Buk

dr Ewa Kusz

dr Dorota Miller

dr Marta Smykała

dr Iwona Szwed

Student -  Emilia Brzozowska