Informacje dla kandydata

 

LINGWISTYKA STOSOWANA 

Specjalność: TŁUMACZENIA 

 

Lingwistyka stosowana: studia I stopnia 

Maturzysto! Jeśli znasz język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B1, matura) i niemiecki na poziomie przynajmniej podstawowym (A2, matura lub dobra ocena na świadectwie) i chcesz rozwijać swoje umiejętności językowe, te studia są dla Ciebie! 

 

Lingwistyka stosowana: studia II stopnia 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia Lingwistyka stosowana jest uzyskanie dyplomu licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnego dyplomu na dowolnym kierunku. Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów językowych, mogą udokumentować znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum B2 oraz angielskiego na poziomie minimum C1 odpowiednim certyfikatem. 

Nasi studenci mają możliwość m.in.:  

 • pogłębienia znajomości języka angielskiego i niemieckiego 
 • kontynuowania nauki kolejnego języka w ramach lektoratu 
 • zgłębiania tajników sztuki przekładu bezpośrednio u zawodowych tłumaczy
 • poznania problematyki prowadzenia samodzielnej działalności tłumaczeniowej
 • pogłębiania swych zainteresowań w ramach pracy w kołach naukowych
 • uczestniczenia w zajęciach z tłumaczeń symultanicznych w profesjonalnych kabinach
 • wyjazdów za granicę w programie Erasmus Plus
 • zdobycia umiejętności w zakresie obsługi programów wspomagających tłumaczenie
 • zgłębiania tajników sztuki przekładu bezpośrednio u zawodowych tłumaczy 

 

Praktyki, staże i miejsca pracy dla naszych studentów i absolwentów oferują: 

 • biura tłumaczeń (tłumacze pisemni, konferencyjni, przysięgli)
 • przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym i inwestujące za granicą
 • firmy międzynarodowe i działające na rynkach światowych
 • sektor usług edukacyjnych (kursy i szkolenia językowe)
 • branża turystyczna (piloci wycieczek, przewodnicy, rezydenci)
 • międzynarodowa obsługa lotnicza (stewardessy/stewardzi, obsługa lotnisk i pasażerów)
 • służby celne, dyplomacja, instytucje UE, media, wydawnictwa i wiele innych

 

Kontakt: tel. 17 872 12 14 lub lingwistyka.ch@ur.edu.pl 

https://www.facebook.com/Lingwistyka-stosowana-Uniwersytet-Rzeszowski