Specjalność: Animacja społeczności lokalnych

Opiekun praktyk w roku akademickim 2023/2024:

dr hab. Sabina Rejman, prof. UR

e-mail: srejman@ur.edu.pl

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin praktyk

dla kierunku Kulturoznawstwo

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Sylabus praktyk 2022 - 2023

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Sylabus praktyk 2023 - 2024

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dziennik praktyki

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Dokumentowanie i hospitowanie praktyk - uchwała okołoregulaminowa - 13-IV-2023

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona  

Potwierdzenie przyjęcia na praktykę

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Zaświadczenie o odbyciu praktyki programowej

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Wzór protokołu z hospitacji telefonicznej KNH

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Formularz oceny praktyki przez studenta

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz

Opinia z oceną

Znalezione obrazy dla zapytania pdf ikona Znalezione obrazy dla zapytania word ikona pobierz